Adatvédelmi nyilatkozat

Kérlek, olvasd el a figyelmesen ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy megértsd, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adataidat, valamint, hogy megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat. Egyéni vállalkozóként fenntartom magamnak a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassam, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozásom adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amelyek miatt Téged is kötelezően értesítenem kell, azt haladéktalanul megteszem.

 

Személyes adataid akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha azokat a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Messenger, a vállalkozásom weboldalán keresztül az online időpontfoglaló űrlap kitöltésével, e-mailben, telefonon, élőszóban, valamint személyesen az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével.

 

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Kazinczi Eszter egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az általad megadott adatokhoz csak én férek hozzá (a honlapomon található online időpontfoglaló űrlap kitöltése esetén a booked4.us szolgáltatón keresztül kapom meg az adataidat), a számlázási adatokat (teljes név és teljes cím, számla sorszáma, összeg) kizárólag a törvényi kötelezettség miatt a NAV felé továbbítom havonta.

 

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

 

A Reflexmasszázs fantázia nevű vállalkozásom adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulásodat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatod. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatlak.

 

Az adatvédelmi nyilatkozatom folyamatosan elérhető a Reflexmasszázs weboldalán (www.reflexmasszázs.hu), Facebook oldalán, valamint az üzlethelyiségben is.

 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Az Adatkezelő adatai:

Név: Kazinczi Eszter egyéni vállalkozó, mint adatkezelő

Adószám: 66873312-1-41

Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 48. 1/26.

Weblap: www.reflexmasszazs.hu

Kapcsolattartás:

Tel.:06 30 330 8318

E-mail: kazinczi.eszter@reflexmasszazs.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon,  e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

 

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

Book4.us időpontfoglaló adatai:

Név: booked4.us Kft.
Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.
Képviselő neve: Balogh Péter
Cégjegyzékszám: 13-09-198371
Adószám: 26668901-2-13
E-mail: info@booked4.us
Telefonszám: +36-1-510-0212

Adatkezelési kapcsolattartó: Balogh Péter

email címe:data-control@booked4.us
telefonszáma: +36-1-510-0212

 

SZÉP kártya szolgáltatók adatai:

OTP SZÉP Kártya (OTP Pénztárszolgáltató Zrt.)

Telefon: +36 1 3666 222

E-mail: info@otpszepkartya.hu

Levelezési cím: OTP SZÉP kártya csoport, 1243 Budapest, Pf.: 564.

 

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23.

Cégjegyzékszám: 0109 668510

Telefon: (1) 268 7272

Telefax: (1) 268 7002

E-mail: ugyfel@mkbszepkartya.hu

 

Adatkezelési célok

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, egészségi állapot felmérése, sérülések elkerülése, valamint elégedettség és elkötelezettség növelése céljából kezelem.

 

Jogalapok a személyes adataid felhasználásához

A személyes adataid használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a) A személyes adataid – név, lakcím (adószám biz. esetben) ahhoz szükségesek, hogy a számviteli törvénynek megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Mindkét SZÉP kártya szolgáltató (bank) hivatalos partnere vagyok. A bankok saját internetes felületén történik a SZÉP kártya elfogadás és fizetés a szükséges adatok megadása után (SZÉP kártya száma, kártyára írt név, kártya lejárata, kibocsátó bank neve).

c) Lehetőséged van megadni a születési dátumodat az állapotfelmérő és adatkezelési lapon. E-mail címedre és/vagy telefonszámodra időpont-egyeztetés, kapcsolattartás, esetleges kérdések megválaszolása, hasznos, nem marketingcélú linkek átküldése céljából van szükségem. Továbbá kérheted, hogy a számlázó programommal kiállított számládat e-mailben pdf formátumban küldjem át Neked (nem elektronikus számla). Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

d)  Az állapotfelmérő és adatkezelési lap aláírásával kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy rendelkezhessem ezzel a nyilatkozatoddal és tárolhassam azt. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulásodat a teljes neved, telefonszámod és/vagy e-mail címed, valamint esetlegesen a születési dátumod megadásával (állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével, aláírásával) adod meg.

 

Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatokat (teljes név és teljes cím) nem adod meg, a szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

 

Az adatkezelés időtartama

A számlákat és a sikeres SZÉP kártyás fizetések során keletkező bizonylatokat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen.

A születési dátumot, kapcsolattartás céljából megadott adatokat és az állapotfelmérő és adatkezelési lapot legkésőbb az utolsó találkozásunkat követő egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm.

A Facebook-on közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen (oldal like törlése a felhasználó által, Facebook profil törlése a felhasználó által, Messenger üzenetek törlése a felhasználó által).

 

Érintetti jogok

 

A személyes adataidhoz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott jogaid vannak. Amennyiben ezekről további információt szeretnél kapni vagy bármelyikkel élni kívánnál, bármikor kapcsolatba léphetsz velem.

 

a) hozzáférés a Rád vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhetsz az adathordozási jogoddal

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) a Rád vonatkozó, általam kezelt adat törlése (ez a jog az esetlegesen megadott születési dátumodra, valamint a kapcsolattartási adataidra vonatkozik);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adataid direkt marketing célokból történő felhasználásának megtiltása;

f) a személyes adataidnak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása;

g) bármely Rád vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;

h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 

Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens esetén (amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül – a megadott elérhetőségen keresztül – az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1/391-1400 Fax: +36 1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

 

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóm időbeli hatálya: 2018. 05. 25-től visszavonásig tart.